Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Despre Noi  »  Echipa A.O Dorinţa
Echipa A.O Dorinţa

Activitatea Asociației Dorința s-a intensificat semnificativ în ultimii ani. Echipa multidisciplinară a centrului oferă atît servicii directe beneficiarilor (abilitare și recuperare, consiliere, informare, pregătire pentru incluziune școlară, pregătire pentru accesul pe piața muncii), cît și programe de formare și sensibilizare a profesioniștilor și a comunităii, consultanță și suport pentru dezvoltarea unor servicii similare.

Din anul 2009, echipa centrului a contribuit la incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile de masă din raion (primele clase incluzive). Tot ea asigură, după caz, monitorizarea situației copiilor după integrare și colaborează cu cadrele didactice din școli pentru ca procesul de incluziune să decurgă fără obstacole pentru copil sau familie. Centrul oferă cursuri de formare pentru cadrele didactice de la nivel școlar și preșcolar.

Echipa Asociației cooperează îndeaproape cu Serviciul de Asistență Psihopedagogică de la nivelul raionului și organizează deseori schimburi de experiență cu privire la evaluarea și susținerea individualizată a copiilor cu dizabilități sau cu CES.

Asociația Dorința oferă servicii adaptate nevoilor și situațiilor fiecărui copil sau tînăr care i se adresează. De aceea, el dispune de o echipă mobilă care asigură sprijin specializat (terapii de recuperare, pregătire pentru incluziune școlară, consiliere) și la domiciliu, acoperind prin activitățile sale copii și tineri din 18 localități din raion. Prima pagină  »  Despre Noi  »  Echipa A.O Dorinţa


© 2023 DORINTA - Asociația de sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilități   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS